stemning

Stenberg

Stemningsbilder fra Stenberg i Vestre Toten. Friluftsmuseet ligger rett utenfor døren til Ditlevines utsikt.

Tunet og parken på amtmannsgården Stenberg er lite endret siden 1800-tallet, med lysthus, alléer, majestetiske trær og gamle hus. Eidsvollsmannen Lauritz Weidemann bodde her med sin familie. Friluftsmuseet har også en Totengård, husmannsplass og sæter. Kom og opplev hvordan folk levde på 1800-tallet!


Garden ble fredet i 1924 og kjøpt av Toten Museumslag i 1934. Garden har senere blitt utviklet fra å være amtmannsgard til også å bli et av landets større friluftsmuseer.

Amtmannsgarden Stenberg var plass, gard og sæter fram til sorenskriver Fredrik Sommerfeldt kjøpte eiendommen i 1790 og bygde opp garden. Sorenskriver, senere amtmann Lauritz Weidemann med sin kone Ditlevine og barn overtok garden i 1802. Han bygde opp anlegget slik det står i dag.

Hovedbygningen er vinterstengt. Omvisning på anlegget etter avtale med Mjøsmuseet. - Ring tlf: 911 70 500 -