Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1170041c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1170031c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1170017c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1170035c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1170033c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1170022c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1170021c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1160521c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1160530c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1160541c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1160555c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1160561c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1160551c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1160566c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1160570c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1160585c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1150686c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1150665c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1150669c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1150655c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140578c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140574c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140564c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140553c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140470c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140474c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140494c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140492c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140484c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140510c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140500c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140506c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140490c
Stenberg_Vegar_Jacobsen_P1140511c
stemning

Stenberg

Stemningsbilder fra Stenberg i Vestre Toten. Friluftsmuseet ligger rett utenfor døren til Ditlevines utsikt.

Tunet og parken på amtmannsgården Stenberg er lite endret siden 1800-tallet, med lysthus, alléer, majestetiske trær og gamle hus. Eidsvollsmannen Lauritz Weidemann bodde her med sin familie. Friluftsmuseet har også en Totengård, husmannsplass og sæter. Kom og opplev hvordan folk levde på 1800-tallet!


Garden ble fredet i 1924 og kjøpt av Toten Museumslag i 1934. Garden har senere blitt utviklet fra å være amtmannsgard til også å bli et av landets større friluftsmuseer.

Amtmannsgarden Stenberg var plass, gard og sæter fram til sorenskriver Fredrik Sommerfeldt kjøpte eiendommen i 1790 og bygde opp garden. Sorenskriver, senere amtmann Lauritz Weidemann med sin kone Ditlevine og barn overtok garden i 1802. Han bygde opp anlegget slik det står i dag.

Hovedbygningen er vinterstengt. Omvisning på anlegget etter avtale med Mjøsmuseet. - Ring tlf: 911 70 500 -